0

STRANI KOMBAJNI

  • CLASS
  • JOHN DEERE
  • NEW HOLLAND
  • DEUTZ FAHR

ZMAJ

  • ZMAJ 131-132-133-135
  • ZMAJ 141-142-143-UNIVERZAL
  • BERAČI 211-212-213-214
  • BERAČI 221-222-223-224

Oporavak agroindustrije u Srbiji – poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija kao dobar osnov za veći izvoz agrara

Primarna poljoprivredna proizvodnja i tehnološki nivo opremljenosti kapaciteta prehrambene industrije su dobra pretpostavka za veći izvoz agrara Republike Srbije, a samim tim i oporavak celokupne agroindustrije.

Dakle, neosporno je da su agrarni resursi Srbije toliki da njihovo realno moguće korišćenje obezbedjuje znatno veću proizvodnju od potreba domaćeg tržišta.

To nužno podrazumeva orijentaciju ka većem izvozu, ali i značajno prestrukturiranje proizvodnje.

Stagnacija poljoprivredne proizvodnje nasuprot povoljnim prirodnim uslovima

Oporavak agroindustrije - povoljni prirodni usloviPoljoprivrednu proizvodnju već niz godina prati stagnacija, a u stočarstvu i opadanje, a kapaciteti preradjivačke industrije se ne iskorišćavaju.

Srbija ima veoma povoljne prirodne uslove za raznovrsnu poljoprivrednu proizvodnju, iskusne proizvodjače, vrhunske stručnjake i naučne radnike, u svetu priznate selekcije raznih biljnih proizvoda.

 

Oporavak srpskog agrara - promena vlasničke strukture, agrarna politika i strategija...

Oporavak agroindustrije - promena vlasničke struktureRevitalizacija i oporavak srpskog agrara treba posmatrati integralno vodeći računa o tome da će se za 2 godine bitno promeniti vlasnička struktura, sa dominantnim učešćem privatno-akcionarskog vlasništva.

 

To nalaže potrebu da se za naredne 3-5 godine koncipira kratkoročna agrarna projekcija (program) koji će predstavljati dobru osnovu za izradu Dugoročne strategije agrarnog razvoja.

Ovaj model - strategija mora biti primeren Evropskoj agrarnoj politici, što će omogućiti naše lakše integrisanje u savremene evropske tokove.

Mere oporavka srpske agroindustrije - mere ekonomske politike za oporavak poljoprivrede

Oporavak agroindustrije - mere oporavka

Potrebno je preduzeti sledeće mere kada je u pitanju oporavak agroindustrije u Srbiji:

  • oporaviti privatni i akcionarski - državni agrarni sektor i
  • podsticajnim merama ekonomske politike uobličavati ga u moderan farmerski posed.

Koncipiranje ekonomske politike u agraru treba da se bazira na punom oporavku poljoprivrede, njenoj revitalizaciji, finansijskoj konsolidaciji i afirmaciji intenzivne proizvodne strukture.

Od 2004. do 2010. godine poljoprivredi, kao najvažnijoj privrednoj oblasti koja će u ovom periodu bitno uticati na ukupne privredne tokove zemlje, treba tako uobličiti status da bude ekonomski profitabilna, tržišno orijentisana i interesantna za farmere i poljoprivredna preduzeća da se njom bave iz čisto ekonomskih - profitnih razloga.

Osnovni ograničavajući faktori za efikasno uključivanje u medjunarodno tržište

Pogledajte pdf prilog

O NAMA
Proizvodnja i prodaja i uvoz rezervnih delova i opreme za poljo i industrijske mašine i kombajne CLAAS , JOHN DEERE , DEUTZ FAHR , NEW HOLLAND , ZMAJ , ŠEMPETER.....
VIŠE...
PRODAJA
PRODAJA
UVOZ I PRODAJA OSOVINA SLAMOTRESA ZA STRANE KOMBAJNE CLAAS , JOHN DEERE,NEW HOLLAND,DEUTZ FAHR....I OSTALE.
VIŠE...

Login