Korpa je prazna

Agrotehnika i oprema – traktori, kombajni, mineralna djubriva, sredstva za zaštitu bilja...

Kada je reč o agrotehnici i opremi, poseban akcenat se stavlja kada se govori o traktorima, kombajnima, mineralnim djubrivima i sredstvima za zaštitu bilja.

Traktori - odnos privatnog sektora i društvenog, snaga traktora, nepovoljna starosna struktura traktora

Agrotehnika i oprema - traktori

Poljoprivreda Srbije raspolaže sa oko 400.000 traktora svih vrsta. Od toga je na privatnom sektoru više od 386.000 traktora, odnosno više od 97% od ukupnog broja.

Jedan traktor dolazi na prosečno 10,4 ha na privatnom sektoru, a 57,2 ha na društvenom. Prosečna snaga traktora je na privatnom sektoru 33 Kv, dok je na društvenom sektoru oko 70 Kv.

Starosna struktura traktora je veoma nepovoljna i prelazi 10 godina na društvenom i 15 godina na privatnom sektoru, odnosno preko 35% traktora je starije od 15 godina.

Kombajni – permanentno smanjivanje broja kombajna

Agrotehnika i oprema - kombajni

Broj kombajna se u poslednjih pet godina permanentno smanjuje. Sa 6.063 komada (1985. godine) broj kombajna je smanjen za oko 2.000 komada (2003. godine).

Mineralna djubriva – znatno smanjivanje potrošnje mineralnih djubriva

Agrotehnika i oprema - mineralna djubriva

Potrošnja mineralnih djubriva je u poslednjih 5 - 6 godina znatno smanjena. Sa 1.450.000 t (1985. godine) smanjena je na oko 200.000 t (2000. godine), sa tendencijom postepenog povećanja, 300.000 t (2003. godine).

Manja upotreba mineralnih djubirva potvrdjuje tezu o prirodnim komparativnim prednostima našeg agrarnog podneblja.

Prinos – pad prinosa usled smanjenog unosa hranljivih materija

Medjutim, smanjeni unos hranljivih materija će usloviti (ukoliko se u narednom periodu ne poveća potrošnja) da dodje do značajnijeg pada prinosa u narednim godinama.

Prinos je u poslednjih deset godina opao za oko 20% kod pšenice (sa 4,5 t/ha, na 3,7 t/ha), a kod šećerne repe za preko 27% (sa 47,0 t/ha na 37,0 t/ha).

U sušnim godinama (2000. i 2003. godina) smanjenje prinosa je još drastičnije.

Sredstva za zaštitu bilja – smanjena potrošnja razlog pojave biljnih bolesti i pada prinosa...

Agrotehnika i oprema - sredstva za zaštitu biljaPotrošnja sredstava za zaštitu bilja u permanentnom je smanjenju od 1985. godine. Naime, u 2003. godini ona je za više od 5 puta manja od potrošnje u 1985. godini (sa 15.396 tona smanjena je na svega 3.167 t).

 

Apsolutno i relativno niska potrošnja sredstva za zaštitu bilja, posebno na privatnom posedu, svakako je jedan od osnovnih agrotehničkih razloga pada prinosa poslednjih godina.

Biljne bolesti i zakorovljenost zemljišta smanjuju prinos za preko 40%.

Zašto Agro FD?

 • Prodaja i proizvodnja rezervnih delova i opreme za poljo i industrijske mašine Garancija Kvaliteta
  Agro FD Vam garantuje kvalitet proizvoda
 • Prodaja i proizvodnja rezervnih delova i opreme za poljo i industrijske mašine Višegodišnje iskustvo
  Agro FD ima višegodišnje iskustvo u radu
 • Prodaja i proizvodnja rezervnih delova i opreme za poljo i industrijske mašine Brza isporuka
  Agro FD svoje proizvode šalje brzom poštom
 • Prodaja i proizvodnja rezervnih delova i opreme za poljo i industrijske mašine Siguran partner
  Agro FD ima zadovoljne kupce koji su najbolja preporuka!

Kontakt Agro FD