Korpa je prazna

Prirodni potencijali za poljoprivrednu proizvodnju

Srbija ima veoma pogodne prirodne uslove za razvoj raznovrsne poljoprivredne proizvodnje.

Srbija se nalazi na najpovoljnijem području severne geografske širine, sa četiri godišnja doba i četiri klimatska područja.

Srbija je veoma pogodna za poljoprivrednu proizvodnju.

Poljoprivredna proizvodnja u Srbiji – Klimatski uslovi, biljna i stočarska proizvodnja

Poljo mehanizacija i proizvodnja - prirodni resursiPogodno zemljište i klimatski uslovi u Srbiji omogućavaju razvoj raznovrsne poljoprivredne proizvodnje (biljne i stočarske) i to :

 • žitarica
 • industrijskog bilja
 • voća i povrća
 • semenskog i sadnog materijala
 • lekovitog bilja
 • krupne i sitne stoke

U strukturi stvorene vrednosti poljoprivredne priozvodnje 59% potiče iz biljne proizvodnje, a 41% iz stočarske proizvodnje (EU - 70% iz stočarske, a 30% iz biljne proizvodnje).

Poljoprivredno zemljište u Srbiji – Obradivo zemljište

Poljoprivredno zemljište - obradivo zemljišteSrbija raspolaže sa oko 5.092.000 ha poljoprivrednog zemljišta (0,68 ha po stanovniku), 4.218.000 ha obradivog zemljišta (0,56 ha po stanovniku), što je iznad standarda zemalja Evrope.

 

Vlasništvo obradivog zemljišta :

 • 10 % u vlasništvu države i preduzeća
 • 90 % u privatnom vlasništvu - farmeri

Odnos šumske i poljoprivredne površine (39 : 61) u Srbiji je takodje povoljan i iznad je odnosa u Evropi, što je, takodje velika prednost za uspešan razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Obradivo zemljište u Srbiji – Nekontrolisana upotreba hemijskih sredstava

Mere kalcifikacije i upotrebe organskog djubriva...

Medjutim, dobar deo obradivog zemljišta je zakišeljen, kao rezultat nekontrolisane upotrebe hemijskih sredstava, a u Vojvodini i zaslanjen, što sve umanjuje proizvodne mogućnosti, a povećava troškove proizvodnje.

Potrebne su odredjene agrotehničke mere za popravljanje zemljišne strukture - kalcifikacije, veća upotreba organskog djubriva i dr...

Vodni režim – neiskorišćenost hidrosistema kanal Dunav – Tisa – Dunav u navodnjavanju

Poljo mehanizacija - hidrosistem i navodnjavanje

Vodni režim je takodje povoljan, ali nedovoljno iskorišćen.

Kanal Dunav – Tisa - Dunav, najveći i jedinstven hidrosistem u svetu, ne iskorišćava se za poljoprivrednu proizvodnju ili je to veoma malo.

Rečni tokovi se takodje veoma malo koriste za navodnjavanje. Od ukupnih obradivih površina, samo se navodnjava oko 1,6% površina (78.000 ha).

U Srbiji je teško obeležiti globalne mikroreone poljoprivrede

U Srbiji je, zbog velike geografske heterogenosti, teško obeležiti globalne mikroreone poljoprivrede.

Medjutim, lako se mogu obeležiti reoni pojedinih proizvodnji (žita, industrijskih kultura, voća, groždja, stoke i dr.), a to je najznačajnije za ekonomsku politiku u poljoprivredi.

Zašto Agro FD?

 • Prodaja i proizvodnja rezervnih delova i opreme za poljo i industrijske mašine Garancija Kvaliteta
  Agro FD Vam garantuje kvalitet proizvoda
 • Prodaja i proizvodnja rezervnih delova i opreme za poljo i industrijske mašine Višegodišnje iskustvo
  Agro FD ima višegodišnje iskustvo u radu
 • Prodaja i proizvodnja rezervnih delova i opreme za poljo i industrijske mašine Brza isporuka
  Agro FD svoje proizvode šalje brzom poštom
 • Prodaja i proizvodnja rezervnih delova i opreme za poljo i industrijske mašine Siguran partner
  Agro FD ima zadovoljne kupce koji su najbolja preporuka!

Kontakt Agro FD