0

STRANI KOMBAJNI

 • CLASS
 • JOHN DEERE
 • NEW HOLLAND
 • DEUTZ FAHR

ZMAJ

 • ZMAJ 131-132-133-135
 • ZMAJ 141-142-143-UNIVERZAL
 • BERAČI 211-212-213-214
 • BERAČI 221-222-223-224

Prirodni potencijali za poljoprivrednu proizvodnju

Srbija ima veoma pogodne prirodne uslove za razvoj raznovrsne poljoprivredne proizvodnje.

Srbija se nalazi na najpovoljnijem području severne geografske širine, sa četiri godišnja doba i četiri klimatska područja.

Srbija je veoma pogodna za poljoprivrednu proizvodnju.

Poljoprivredna proizvodnja u Srbiji – Klimatski uslovi, biljna i stočarska proizvodnja

Poljo mehanizacija i proizvodnja - prirodni resursiPogodno zemljište i klimatski uslovi u Srbiji omogućavaju razvoj raznovrsne poljoprivredne proizvodnje (biljne i stočarske) i to :

 • žitarica
 • industrijskog bilja
 • voća i povrća
 • semenskog i sadnog materijala
 • lekovitog bilja
 • krupne i sitne stoke

U strukturi stvorene vrednosti poljoprivredne priozvodnje 59% potiče iz biljne proizvodnje, a 41% iz stočarske proizvodnje (EU - 70% iz stočarske, a 30% iz biljne proizvodnje).

Poljoprivredno zemljište u Srbiji – Obradivo zemljište

Poljoprivredno zemljište - obradivo zemljišteSrbija raspolaže sa oko 5.092.000 ha poljoprivrednog zemljišta (0,68 ha po stanovniku), 4.218.000 ha obradivog zemljišta (0,56 ha po stanovniku), što je iznad standarda zemalja Evrope.

 

Vlasništvo obradivog zemljišta :

 • 10 % u vlasništvu države i preduzeća
 • 90 % u privatnom vlasništvu - farmeri

Odnos šumske i poljoprivredne površine (39 : 61) u Srbiji je takodje povoljan i iznad je odnosa u Evropi, što je, takodje velika prednost za uspešan razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Obradivo zemljište u Srbiji – Nekontrolisana upotreba hemijskih sredstava

Mere kalcifikacije i upotrebe organskog djubriva...

Medjutim, dobar deo obradivog zemljišta je zakišeljen, kao rezultat nekontrolisane upotrebe hemijskih sredstava, a u Vojvodini i zaslanjen, što sve umanjuje proizvodne mogućnosti, a povećava troškove proizvodnje.

Potrebne su odredjene agrotehničke mere za popravljanje zemljišne strukture - kalcifikacije, veća upotreba organskog djubriva i dr...

Vodni režim – neiskorišćenost hidrosistema kanal Dunav – Tisa – Dunav u navodnjavanju

Poljo mehanizacija - hidrosistem i navodnjavanje

Vodni režim je takodje povoljan, ali nedovoljno iskorišćen.

Kanal Dunav – Tisa - Dunav, najveći i jedinstven hidrosistem u svetu, ne iskorišćava se za poljoprivrednu proizvodnju ili je to veoma malo.

Rečni tokovi se takodje veoma malo koriste za navodnjavanje. Od ukupnih obradivih površina, samo se navodnjava oko 1,6% površina (78.000 ha).

U Srbiji je teško obeležiti globalne mikroreone poljoprivrede

U Srbiji je, zbog velike geografske heterogenosti, teško obeležiti globalne mikroreone poljoprivrede.

Medjutim, lako se mogu obeležiti reoni pojedinih proizvodnji (žita, industrijskih kultura, voća, groždja, stoke i dr.), a to je najznačajnije za ekonomsku politiku u poljoprivredi.

O NAMA
Proizvodnja i prodaja i uvoz rezervnih delova i opreme za poljo i industrijske mašine i kombajne CLAAS , JOHN DEERE , DEUTZ FAHR , NEW HOLLAND , ZMAJ , ŠEMPETER.....
VIŠE...
PRODAJA
PRODAJA
UVOZ I PRODAJA OSOVINA SLAMOTRESA ZA STRANE KOMBAJNE CLAAS , JOHN DEERE,NEW HOLLAND,DEUTZ FAHR....I OSTALE.
VIŠE...

Login