0

STRANI KOMBAJNI

 • CLASS
 • JOHN DEERE
 • NEW HOLLAND
 • DEUTZ FAHR

ZMAJ

 • ZMAJ 131-132-133-135
 • ZMAJ 141-142-143-UNIVERZAL
 • BERAČI 211-212-213-214
 • BERAČI 221-222-223-224

Nepravilna primena mehanizacije utiče na prinos i kvalitet - posledice

Ako se mehanizacija u poljoprivredi nepravilno primenjuje ili je nema dovoljno ili je lošeg kvaliteta, posledice mogu biti značajne pre svega u prinosu i kvalitetu.

Manifestacija ovih posledica, usled nepravilne primene poljo mehanizacije, ogleda se u sledećem :

 • povećano sabijanje zemljišta
 • loše izvodjenje obrade, setve i nege
 • mehaničko oštećenje biljaka i plodova biljaka
 • povećani gubici pri ubiranju
 • izvodjenje agrotehničkih operacija van optimalnih rokova (zakašnjenja)
 • “zagadjenje” zemljišta, vode i vazduha štetnim stvarima iz ispusnih plinova ili hemijske zaštite

Nema uspešne proizvodnje bez savremene mehanizacije

Mehanizacija - savremena poljo mehanizacijaProizvodnja hrane, naročito na većim posedima, ne može se zamisliti bez raznovrsne i kvalitetne mehanizacije. Utvrdjeno je da poljo mehanizacija učestvuje u ostvarivanju genetskih potencijala na nivou 40-50%. Nema uspešne proizvodnje bez savremene mehanizacije i njene pravilne primene.

 

Delovanje kotača i poljoprivrednih strojeva - prekomerno sabijanje zemljišta

Mehanizacija - prekomerno sabijanje zemljištaMehaničko delovanje kotača i radnih tela poljoprivrednih strojeva izazivaju prekomerno sabijanje zemljišta, što narušava odnos vazduha i vode u zemljištu. Pri tome se povećava otpor razvoju korenovog sastava (sistema) biljaka i stvaraju vrlo nepovoljni uslovi za odvijanje mikrobiološke aktivnosti, što se negativno ispoljava na osiguranje elemenata plodnosti zemljišta : hrane, vode, kiseonika, toplote i drugo.

 

Istraživanja su pokazala da se ova pojava može ublažiti primenom tehničkih i agrobioloških mera, zatim kontrolisanim kretanjem mehanizacije i smanjenjem broja prohoda.

Tehničke mere – primena gumenih gusenica

Od tehničkih mera najveći efekat ima primena gumenih gusenica kao ekološkog hodnog sistema traktora i strojeva.

Utvrdjeno je da se zbog prekomernog sabijanja zemljišta gubi do 225 dolara po hektaru godišnje.

Obrada, setva i nega – prinos i kvalitet proizvoda

Mehanizacija - poljoprivreda, obrada, setva i nega

Kvalitet obrade, setve i nege useva utiče na ostvarivanje prinosa i kvalitet proizvoda svih biljnih vrsta. Tako je utvrdjeno da nekvalitetna obrada zemljišta smanjuje prinos za 15-25%, loše izvedena setva 10-15%, a nekvalitetna mehanička i hemijska nega i zaštita mogu prepoloviti prinos.

Mehaničko oštećenje biljaka i oštećenje plodova – smanjenje prinosa pri ubiranju, transportu i doradi...

Mehanizacija - oštećenje biljaka i plodovaMehaničko oštećenje biljaka pri izvodjenju agrotehničkih operacija izazvano izborom neodgovarajućih strojeva ili neadekvatnim korišćenjem utiče na prinos useva. Tako je utvrdjeno da se prinos semenskog kukuruza zbog oštećenja listne mase pri uklanjanju metlica smanjuje za 20-30%.

 

Oštećenje plodova pri izvodjenju agrotehničkih operacija direktno utiče na smanjenje prinosa i kvalitet proizvoda.
Oštećenje se dogadja naročito pri ubiranju, transportu i doradi, posebno kod semenskog materijala i povrća. Kod nekih biljaka utvrdjeno je oštećenje plodova od 25-35%.

Gubici plodova pri ubiranju – pšenica, kukuruz, šećerna repa...

Mehanizacija - gubici plodovaGubici plodova pri ubiranju, kao rezultat neusavršenosti strojeva ili lošeg izbora režima rada, javljaju se kod svih biljaka. Tako su utvrdjeni gubici kod pšenice do 5%, semenskog kukuruza oko 7%, šećerne repe oko 8%, a kod nekih povrtarskih kultura i preko 20%, što je znatno više od dozvoljenih vrednosti.

 

Mehanizacija i poljo mehanizacija – optimalni rokovi za veće prinose

Poljo mehanizacija - optimalni rokoviPouzdanost i broj mehanizacije i poljo mehanizacije utiče na mogućnost izvršenja agrotehničkih operacija u optimalnim rokovima. Tehnološke operacije kao što su setva, nega, ubiranje i druge moraju se izvesti u najpovoljnijim agrotehničkim rokovima što je osnova ostvarivanja većih prinosa i kvalitetnijih proizvoda. Produženje rokova, naročito pri izvodjenju hemijske nege i ubiranja, može uticati na znatno smanjenje prinosa većine biljnih vrsta.

 

“Zagadjenje” zemljišta, vode i vazduha – upotreba plinova i veća potrošnja goriva

Savremena mehanizacija - zagadjenje zemljišta, vode i vazduha

Zagadjenje zemljišta, vode i vazduha štetnim stvarima i plinovima nastaje zbog:

 • lošije podešenosti poljoprivrednih strojeva za zaštitu bilja i sistema motora
 • loše odabranog režima rada
 • povećane potrošnje goriva
O NAMA
Proizvodnja i prodaja i uvoz rezervnih delova i opreme za poljo i industrijske mašine i kombajne CLAAS , JOHN DEERE , DEUTZ FAHR , NEW HOLLAND , ZMAJ , ŠEMPETER.....
VIŠE...
PRODAJA
PRODAJA
UVOZ I PRODAJA OSOVINA SLAMOTRESA ZA STRANE KOMBAJNE CLAAS , JOHN DEERE,NEW HOLLAND,DEUTZ FAHR....I OSTALE.
VIŠE...

Login